Proč si knihu koupit

Protože

Aspoň jsem pro to něco udělal. Aspoň jsem to zkusil… a zkoušet to budu dál.“

VY dnes, zítra, za rok, za dva…

Protože

Moudrost přichází nejenom s věkem, ale také s každou dočtenou knihou.“

tatínek Terezky

Protože

A teprve čtením a jedině čtením se člověk čtenářem stává. Je nutné přečíst mnohé, abychom našli málo.“

Miroslav Horníček (Chvalozpěvy)

Protože

A čím budu?“

Za dvě nebo za tři hodiny z tebe bude opravdový oslík, zrovna takový jako ti, co tahají vozíky nebo nosí zelí a salát na trh.“

Ach já ubožák, já ubožák!“ křičel Pinocchio, chytil se oběma rukama za uši a tahal a rval za ně tak vztekle, jako by mu ani nepatřily.

Můj milý,“ řekl na to svišť, aby ho potěšil, „tím si nepomůžeš! To už je takový osud. Už v předpisech moudrosti stojí, že ze všech líných chlapců, které knihy, školy a učitele omrzeli a kteří by si nejraději celé dny hráli a bavili se, že z těch chlapců se dříve nebo později stanou oslíci.“

Carlo Collodi (Pinocchiova dobrodružství)

Protože

„… v naší společnosti existuje spousta dětí, které neumějí číst ani psát (vyjma palce, když vyťukávají SMSky na mobilech) a myslí si, že jejich učitelé, zaměstnavatelé, vláda i rodiče jsou povinní se o ně postarat.“

„Rodiče mnohdy tráví spoustu času tím, že si představují, jaké bude jejich dítě, ale většina z nich už nevěnuje pozornost tomu, co se pro to každý den musí učinit, aby se jejich představy vyplnily. Nestačí přece jen malovat si budoucnost“, je třeba se soustředit na denní úsilí, díky němuž se cíle podaří dosáhnout.“

Larry Winget (Za své děti si můžete sami)

Protože

„Sklidíme jenom to, co zasejeme.“

Lidová moudrost z kategorie Selský rozum

Protože

Věřím, že fantazie je silnější než vědění.

Že mýty mají větší moc než historie.

Že sny jsou mocnější než skutečnost.

Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.

Že smích je jediným lékem na zármutek.

A věřím, že láska je silnější než smrt.“

Robert Fulghum (Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce)

Protože

A člověk, kterým budete od nynějška za pět let, je dnes formován dvěma základními vlivy: lidmi, s nimiž se stýkáte, a knihami, které čtete.“

Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete.“

Henry David Thoreau (O životě, O knihách)

Protože

Jakákoli pomoc, kterou ti poskytnu, bude jen zrnkem písku ve srovnání s horou, kterou musíš pohnout sám… Když člověk uspěje, odměna je veliká. Ale tak veliká je proto, že uspěje tak málo lidí. Mnoho jich podlehne zoufalství, ochabne a neuvědomí si, že už mají všechny nástroje potřebné k získání velkého bohatství ve svých rukou. Mnoho dalších hledí na každou překážku na cestě se strachem a pochybami a považují ji za nepřítele, zatímco překážky jsou ve skutečnosti přáteli a pomocníky. Překážky jsou k úspěchu nezbytné, protože v obchodě jako v každém jiném důležitém povolání přichází vítězství až po mnoha bojích a nespočetných porážkách. Ale každý boj i porážka vytřibují tvůj um a sílu, odvahu a vytrvalost, schopnosti a sebedůvěru, a proto jsou překážky spolubojovníky, kteří tě nutí stát se lepším – nebo všeho nechat. Každé ztroskotání je příležitostí pohnout se kupředu, odvrať se od něj, vyhýbej se mu – a zahodíš svou budoucnost.“

Og Mandino (Největší obchodník na světě)

Protože

Své drahé dceři Nicole a všem mladým lidem na celém světe bych rád řekl jediné: Během života jsem přišel na to, že dvě lidské hodnoty jsou skutečně nedocenitelné: je to vědění a láska. Nic víc a nic míň, žádná moc, sláva, kariéra – nic z toho se jim nedokáže vyrovnat. Protože až se Váš život nakloní a Vy se ohlédnete za sebe, budete moci říct: „Byl jsem šťastný,“ pak měl Váš život smysl.“

Víš čeho jsem se vyděsila nejvíc?

Toho jak málo znám…

To je vážně děsné… A vzrušující zároveň.

Občas, když se ocitnu v knihkupectví nebo v knihovně, jsem zdrcen vším, co nevím. Většinou mě pak posedne touha všechny ty knihy přečíst.“

Arthur C. Clark (Návrat Rámy)

Protože

…protože tolik dnešních produktů a služeb slibuje rychlé zdokonalení, očekáváme okamžité uspokojení a ztrácíme odvahu, když se naše očekávání nenaplní. Jestliže se však zavážete, že se každý den naučíte něco nového, že se o něco málo zdokonalíte, pak časem dosáhnete svého cíle. Stát se mistrem trvá. Musíte cvičit, cvičit, cvičit! Musíte trénovat své dovednosti pomocí neustálého používání a vylaďování. Trvá léta, než člověk dosáhne hloubky a šířky zkušeností, z nichž vyplývá znalost, porozumění a moudrost. Každá kniha, kterou čtete, každý kurz, jehož se zúčastníte, každá zkušenost, kterou máte, je dalším stavebním kamenem ve vaší kariéře a životě.“

Jamese Canfielda (Základy úspěchu)

Protože

Neboj se cesty, ale okamžiku, kdy se zastavíš.“

Augusto Cury (Prodavač snů)

Protože

Představivost je důležitější než vědomosti.“

Pokud chcete, aby vaše děti byly inteligentní, čtěte jim pohádky. Pokud chcete, aby byly ještě inteligentnější, čtěte jim více pohádek.“

Albert Einstein

Pokračování tudy:   

Kup knihu
Přesunout se na začátek